VLADA SRBIJE SPREMNA DA SPROVEDE REGULATORNE REFORME NA OSNOVU DVE INOVATIVNE STUDIJE

Beograd (17. novembar) – Verica Kalanović, potpredsednica Vlade Srbije, rekla je danas da je u pripremi nova strategija regulatorne reforme kojom će se pojednostaviti administrativne procedure i poboljšati konkurentnost preduzeća u Srbiji. Njena izjava data je na konferenciji na kojoj je USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja objavio studiju u kojoj su navedeni iznosi koje preduzeća u Srbiji moraju da izdvoje radi poštovanja propisa, kao i istraživanje u kome su predstavljene prepreke za konkurentnost i razvoj srpske privrede.

„Nalazi ovih istraživanja donose otrežnjenje. Vlada će ih koristiti kao kredibilnu osnovu za uspešno sprovođenje reformi, kao i za merenje budućeg napretka,” rekla je Kalanović.

Istraživanjem kojim je obuhvaćeno 1000 preduzeća iz Srbije otkriveno je da se preduzeća suočavaju sa nedostatkom kapitala, visokim porezima na zarade, inflacijom i velikim opterećenjem administrativnim procedurama i propisima. Međutim, 51% firmi obuhvaćenih istraživanjem očekuje da će u narednih 12 meseci uvećati profit. Samo 14% očekuje da će im poslovni dobitak opasti.

„Jasno je opredeljenje Vlade Srbije za poboljšanje konkurentnosti preduzeća i njena orijentisanost ka stvaranju privrednog rasta koji predvodi privatni sektor,” rekao je Li Licenberger, zamenik ambasadora SAD. „Srbija je u poslednjih nekoliko godina ostvarila veliki napredak u pogledu obezbeđivanja stabilnog makroekonomskog okruženja i poboljšanja poslovne regulative i pristupa izvorima finansiranja. U prilog tome govori i činjenica da su izvoz iz Srbije i strana ulaganja u ovu zemlju u porastu, uprkos ekonomskoj krizi koja pogađa Evropu.”

Učesnici na konferenciji koju je organizovao Projekat za bolje uslove poslovanja izrazili su stavove slične Licenbergerovim, mada su neki od njih istakli da je ključni izazov odsustvo pravilne primene zakona u oblasti privrede.

Istraživanje preduzeća pokazalo je da većina firmi u Srbiji – 75% – svoje proizvode i usluge plasira na domaće tržište. Samo 6% ispitanika izvozi više od 50% onoga što proizvede.

Više od 80% preduzeća obuhvaćenih istraživanjem navelo je inflaciju, poreze na zarade i nepredvidivost kursa kao faktore koji negativno utiču na konkurentnost. Skoro 75% firmi smatra da promenljivost kamatnih stopa utiče na njihovu konkurentnost.

„Ove studije pružaju Vladi Srbije, poslovnom sektoru i svakome ko je uključen u reforme jasne smernice o poboljšanjima u oblasti regulative, ekonomske politike i finansijskog sektora,” naveo je Licenberger. „One pružaju detaljne informacije o uticaju reformi koje je Vlada Srbije već sprovela i ukazuju na probleme sa kojima se preduzeća još uvek suočavaju.”

Vlada SAD već 10 godina sarađuje sa Vladom Srbije i privatnim sektorom u nastojanju da se razvije konkurentnija privreda. Ostvaren je značajan napredak, rekao je Licenberger.

„Zahvaljujući naporima zamenice premijera, gospođe Kalanović, prošlog četvrtka Vlada je donela odluku da formira koordinaciono telo za inspekcije koje će osmisliti reforme neophodne za pojednostavljenje sistema inspekcija,” kazao je on. „Ali, kao što se vidi iz rezultata ovih istraživanja, preduzeća su prepoznala nekoliko oblasti ekonomske politike i poslovne regulative kojima još uvek valja posvetiti pažnju.”

Administrativne obaveze koje nameće država koštaju preduzeća u Srbiji 4,2% bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno 1,35 milijardi evra. Ova suma je visoka u poređenju sa zemljama Evropske unije kao što je su Austrija, gde ove obaveze koštaju 2,8% BDP-a, Češka, sa 2,9%, Danska, sa 2,1%, i Holandija, sa 1,7% BDP-a.

„Studijom sprovedenom uz primenu metoda standardnih troškova prepoznato je preko 90 procedura uz moguće uštede od oko 67 miliona evra,” rekao je Džo Lauter, direktor USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja. „Među njima su i obaveza vođenja KEPU knjige i postupak prijavljivanja zaposlenih za porodiljsko odsustvo.”

Metod standardnih troškova koristi se da izmeri koliko neku firmu košta sprovođenje propisa. Ovaj metod koristi se u većini zemalja Evropske unije. Anketa sprovedena među 1000 preduzeća prvo je sveobuhvatno ispitivanje poslovnog sektora u Srbiji.

 

  Materijal sa konferencije:
Joe Lowther
Branko Radulović

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija