USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) u Nišu održao okrugli sto o pristupu izvorima finansiranja

Preko 40 predstavnika poslovnog sektora aktivno je učestvovalo u diskusiji o problemima u pristupu izvorima finansiranja na okruglom stolu „Pristup izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća ” koji je 2. novembra održan u Regionalnoj privrednoj komori u Nišu. Glavni cilj ovog skupa bila je razmena mišljenja i iskustava u pogledu pristupa malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja. Učesnici su osim nelikvidnosti ukazali na više problema sa kojima se suočavaju u pogledu bankarske ponude kredita. Među tim problemima su i dugotrajan period odobravanja kredita zbog centralizovanog donošenja odluka u bankama, kao i nerazumevanje specifičnih potreba preduzeća kao što su sezonski trendovi proizvodnje i naplate potraživanja. Čini se da mala i srednja preduzeća u velikoj meri koriste neformalne izvore finansiranja, a u mnogim slučajevima njihovi vlasnici uzimaju kredite kao fizička lica umesto kredita namenjenih preduzećima. Informacije prikupljene na ovom skupu biće od koristi za budući razvoj mera politike zamišljenih za poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja u Srbiji. USAID Projekat BEP radi na pripremi „bele knjige” o finansiranju malih i srednjih preduzeća u kojoj će predstaviti probleme i rešenja u vezi sa ponudom kredita i potražnjom za njima. Naredni regionalni okrugli sto održaće se u Subotici krajem novembra.

  

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija