USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pokrenuo niz okruglih stolova o pristupu finansiranja malih i srednjih preduzeća

Projekat za bolje uslove poslovanja je 4. oktobra 2011. organizovao okrugli sto u Novom Pazaru sa ciljem da od poslovnih ljudi prikupi vredne informacije i omogući im da saznaju više o inovacijama u pogledu pristupa finansiranju. Preko 30 učesnika je tokom četvoročasovnog razgovora iznelo svoja iskustva o finansiranju poslovanja, pomenuvši više tema u vezi sa pristupom finansiranju. Među preprekama sa kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju u pogledu pristupa finansiranju su i visok nivo neophodne zaloge, kratki periodi otplate, zahtevi za pružanjem bankarskih garancija za kredite koje odobrava Fond za razvoj, dugo čekanje na odobrenje kredita, nerazumevanje banaka za konkretna pitanja poslovanja, problemi sa tokovima novca koji stvaraju obaveze za PDV i doprinose, problemi u naplati potraživanja, itd.

Projekat BEP će 2. novembra organizovati još jedan okrugli sto u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom u Nišu. Saradnja sa ovom organizacijom bitna je ne samo radi procene pristupa finansijama sa strane ponude, već i za razmatranje jaza u pogledu informisanosti i znanja na strani potražnje, uzevši u obzir prve rezultate okruglog stola održanog u Novom Pazaru i činjenicu da NBS inicira izradu Nacionalne strategije finansijskog obrazovanja. Projekat BEP koristiće rezultate okruglih stolova za izradu izveštaja o ukupnom pristupu finansiranju u Srbiji.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 


Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija