Stručnjaci za ekonometriju i fiskalnu politiku koje je angažovao USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pružaju pomoć Fiskalnom savetu

Angažovani stručnjaci obezbedili su kvantitativne i finansijske analize i pružili pomoć Fiskalnom savetu u pogledu procene fiskalnih uticaja različitih predloga zakona. Među analiziranim oblastima bile su: 1) uticaj Zakona o decentralizaciji na javne prihode, 2) predlog rebalansa budžeta da bi se osigurala njegova usaglašenost sa fiskalnim pravilima navedenim u Zakonu o budžetskom sistemu, kao i sa zahtevima MMF-a u vezi sa stendbaj aranžmanom i 3) održivost javnog duga u svetlu Zakona o restituciji. Uz to, pomoć je pružena i Fiskalnom savetu u pogledu izmena Zakona o budžetskom sistemu (uvođenje uslova da svaki propis/meru koji se predlažu u Skupštini moraju da prate mere kompenzacije u budžetu). Ova podrška deo je paketa tehničke pomoći koju pruža Projekat BEP u cilju razvoja ljudskih i institucionalnih kapaciteta Fiskalnog saveta radi boljeg fiskalnog planiranja, veće odgovornosti i kredibiliteta javnih finansija u Srbiji. Time se postiže da se Vlada Srbije strogo pridržava održivih mera fiskalne politike, što opet povećava stabilnost i uslove za poslovanje u Srbiji čini povoljnijim.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 


Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija