USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) koordinirao donatorske aktivnosti na uvođenju planiranja budžeta prema učinku

USAID Projekat BEP koordinirao je donatorske aktivnosti sa ciljem da se planiranje budžeta prema učinku stavi na vrh dnevnog reda Vlade Srbije. Projekat je okupio predstavnike Generalnog sekretarijata, MMF-a, dva projekta koje sprovodi EU, Projekta SIDA i jednog projekta koji sprovodi britanska vlada radi prepoznavanja oblasti od zajedničkog interesa i rada na postizanju zajedničkog stava o tome na koji način država treba da se preusmeri na planiranje budžeta prema učinku. Prepoznate su oblasti od zajedničkog interesa među donatorima, a postignuta je i saglasnost oko redovnog održavanja koordinacionih sastanaka. Jedan mogući ishod ove aktivnosti je i usvajanje memoranduma o zajedničkim i usaglašenim preporukama donatora u pogledu mera politike koji bi bio predstavljen Vladi Srbije. Drugi mogući ishod bila bi organizacija radionice na visokom nivou kako bi se dodatno ostvario pritisak za uvođenje planiranja budžeta zasnovanog na učinku. U opštim crtama, svrha ovih aktivnosti je da se postupak planiranja budžeta učini u većoj meri orijentisanim na mere politike predstavljanjem podataka o ciljevima (i to i planiranim i postignutim) mera politike, samim merama i njihovim troškovima; sve ovo poboljšalo bi kontrolu nad upravljanjem javnim finansijama.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 


Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija