Druga konferencija o javno-privatnim partnerstvima održana  2. novembra u Beogradu

Konferenciju je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i advokatska kancelarija Karanović & Nikolić. Konferencija je za glavni cilj imala diskusiju o uticaju nacrta Zakona o javno-privatnim partnerstvima i nacrta Zakona o javnim komunalnim preduzećima na projekte javno-privatnog partnerstva, kao i prepoznavanje moguće potrebe za poboljšanjem ova dva nacrta zakona. Pored predstavljanja odredaba dva nacrta zakona, na konferenciji će biti predstavljeno i više projekata javno-privatnog partnerstva sprovedenih u Srbiji i lekcija koje se iz njihovog sprovođenja mogu naučiti u pogledu daljeg poboljšanja pravnog i institucionalnog okvira za javno-privatna partnerstva, a biće  razmotrena i iskustva susednih zemalja i država članica EU.

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija