Druga konferencija o javno-privatnim partnerstvima održana  2. novembra u Beogradu

Konferenciju je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i advokatska kancelarija Karanović & Nikolić. Konferencija je za glavni cilj imala diskusiju o uticaju nacrta Zakona o javno-privatnim partnerstvima i nacrta Zakona o javnim komunalnim preduzećima na projekte javno-privatnog partnerstva, kao i prepoznavanje moguće potrebe za poboljšanjem ova dva nacrta zakona. Pored predstavljanja odredaba dva nacrta zakona, na konferenciji će biti predstavljeno i više projekata javno-privatnog partnerstva sprovedenih u Srbiji i lekcija koje se iz njihovog sprovođenja mogu naučiti u pogledu daljeg poboljšanja pravnog i institucionalnog okvira za javno-privatna partnerstva, a biće  razmotrena i iskustva susednih zemalja i država članica EU.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija