USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) planira da obezbedi podršku za osnivanje registra prostornih i urbanističkih planova na internetu

Nedostatak prostornih i urbanističkih planova i spor tempo njihovog donošenja jedna je od najosnovnijih prepreka za efikasnije izdavanje odobrenja za izgradnju u Srbiji. USAID Projekat BEP obezbedio je podršku Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje kao nadležnog resornog ministarstva za uspostavljanje mehanizma za praćenje napretka u pogledu usvajanja prostornih i urbanističkih planova, kao i za predstavljanje tih planova kako bi bili dostupni investitorima i široj javnosti. Projekat BEP namerava da pruži podršku za osnivanje sistema koji će imati kapacitet za grafički prikaz napretka svake opštine u pogledu usvajanja ovih planova, i to na karti Srbije koja će biti postavljena na internet sajt. Na karti će se videti u kojoj je fazi izrada planova u svakoj opštini. Na ovom sajtu će takođe biti objavljeni i planovi, što će omogućiti korisnicima da preuzmu integralne verzije ovih dokumenata na svim nivoima vlasti, uključujući i Prostorni plan Republike Srbije, regionalne prostorne planove, planove posebnih područja, prostorne planove lokalnih samouprava, opšte urbanističke planove, planove generalne regulacije i planove detaljne regulacije.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija