Prva procena administrativnih troškova poslovanja i prvo sveobuhvatno istraživanje preduzeća u Srbiji

Metodom standardnih troškova mere se troškovi koje preduzeća imaju usled administrativnih procedura koje im nameće isključivo vlast na državnom nivou, a ne obuhvataju se troškovi vezani za regulativu na lokalnom nivou, procedure za izdavanje odobrenja za izgradnju, niti administrativne takse. Studijom je do sada analizirano 117 procedura sa 230 potprocedura. Konačan cilj je da se analizira 150 procedura i preko 200 potprocedura. Istraživanje 1000 preduzeća širom Srbije rezultiraće podacima o stavovima preduzeća o ekonomskoj politici, poslovnom okruženju i pristupu finansiranju. Istraživanje obuhvata detaljna pitanja o ovim oblastima, a rezultati će biti raščlanjeni po veličini preduzeća i regionu. Ovo istraživanje će se obavljati svake godine. Konačni rezultati studije sprovedene modelom standardnih troškova i istraživanja preduzeća biće predstavljeni na konferenciji koja će se održati 17. novembra u Beogradu. USAID BEP će početkom 2012. godine objaviti rezultate istraživanja kvazifiskalnih taksi i naknada, što će pružiti detaljne podatke o još jednoj vrsti troškova koji opterećuju preduzeća u Srbiji.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija