Komisija za hartije od vrednosti priprema se za izmene u Zakonu o javnom dugu uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)

U očekivanju izmena Zakona o javnom dugu, Projekat BEP pružio je stručnu pomoć Komisiji za hartije od vrednosti pri izradi propisa neophodnih za javni plasman municipalnih obveznica. Projekat BEP pitanje javne emisije municipalnih obveznica pokrenuo je kod Komisije za hartije od vrednosti, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i drugih zainteresovanih strana tokom postupka usvajanja amandmana, budući da prvi nacrt zakona koji je Uprava za javni dug poslala u Skupštinu nije sadržao izmene u vezi sa plasmanom municipalnih obveznica. SKGO i Komisija za hartije od vrednosti već su radile na unošenju odredaba o javnoj emisiji u izmene zakona. Skupština je 18. oktobra usvojila izmene Zakona o javnom dugu, čime je omogućeno emitovanje municipalnih obveznica u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Očekujemo da će, uz tehničku podršku Projekta BEP, Komisija biti u stanju da se u potpunosti pripremi za javnu emisiju municipalnih obveznica istovremeno sa donošenjem novih podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona o tržištu kapitala.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 


Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija