USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža stručnu pomoć u izradi podzakonskih akata za tržišta kapitala

Projekat BEP pruža stručnu pomoć Komisiji za hartije od vrednosti u izradi neophodnih podzakonskih akata u oblastima zloupotrebe tržišta, prospekata, investicionih kompanija, itd. Projekat BEP i Komisija dovršavaju izradu 32 akta koji će postati delovi novih podzakonskih akata. Očekuje se da će javna rasprava o ovim podzakonskim aktima početi u novembru kako bi se poboljšalo učešće javnosti u postupku njihove izrade. Osnovni cilj novih propisa i institucija je razvoj kapaciteta za jačanje i širenje tržišta kapitala u Srbiji radi poboljšanja pristupa domaćih preduzeća finansiranju.

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 


Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija