USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) podstiče i unapreduje javno-privatni dijalog kroz sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju

U okviru pripreme Radne verzije Predloga pravilnika o obaveznom osiguranju izvršitelja – podzakonskog propisa Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koga sredinom novembra treba da usvoji ministar pravde – BEP je imao sastanak sa predstavnicima Udruženja osiguravača Srbije (UOS), na kome su razatrana pitanja ove oblasti. U tom sense, UOS je pripremio preliminarne komentare na Radnu verziju Predloga navedenog pravilnika, koji je BEP prethodno pripremio i poslao ovom udruženju na komentare, zajedno sa dokumentom (prilog) koji sadrži otvorena pitanja u ovom pogledu. UOS je, pored toga, najavio da će BEP-u do kraja oktobra dostaviti detaljne komentare na Radnu verziju ovog pravilnika, koje će dati industrija osiguranja (Radna verzija ovog pravilnika i njen prilog su poslati na adrese dvadeset i jednog društva za osiguranje), a UOS objediniti i obraditi. Putem opisanih aktivnosti, BEP namerava da stvori stabilan, efikasan i povoljan pravni okvir za izvršenje ugovora, presuda i rešenja, te da ojača dijalog između Zaonodavca i nosilaca javnih ovlašćenja, s jedne, i poslovne zajednice i poslovnih asocijacija, s druge strane.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija