Stručna podrška koju USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža Ministarstvu pravde rezultirala je donošenjem novog podzakonskog propisa za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Pravilnik o ispitu za izvršitelja)

5. oktobra 2011. godine, Službeni glasnik Republike Srbije je u broju 74/2011 objavio novi podzakonski propis za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Pravilnik o ispitu za izvršitelja, koji je ministar pravde usvojio 28. septembra 2011. godine. Predmetni propis je pripremila Radna grupa koju koordinira BEP. Ovaj podzakonski propis je prvi opšti pravni akt kojim se sprovode zakonske odredbe kojima se u pravni sistem Republike Srbije uvodi nova pravna profesija izvršitelj, koji je fizičko lica koje imenuje ministar pravde da u statusu službenog lica sprovodi izvršenje u granicama rešenja o izvršenju. Zakonom se uređuju status i uslovi (uključujući položen ispit za izvršitelja), ovlašćenja i dužnosti, institucionalna organizacija, rad, nadzor nad radom i disciplinska odgovornost izvršitelja, s tim da će ova pitanja biti bliže uređena podzakonskim propisima i drugim aktima za sprovođenje ovog zakona. Pravilnik o ispitu za izvršitelja, kojim se uređuju ispitna komisija, zakazivanje i prijavljivanje ispita, struktura i tok ispita, ispitni rezultati i uspeh, informisanje i lista kandidata, kao i program ispita (prilog) i proceduralna pitanja, stupa na snagu 13. oktobra 2011. godine.

Prilog: Pravilnik o ispitu za izvršitelja

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija