Serija okruglih stolova stolova na temu "Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća"

Pristup izvorima finansiranja predstavlja jedan od tri najproblematičnijih faktora za poslovanje u Srbiji, prema istraživanju Svetskog Ekonomskog Foruma. Kao deo  istraživanja na temu finansiranja malih i srednjih preduzeća, Projekat za bolje uslove poslovanja će sprovoditi regionalne okrugle stolove na temu „Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća“. Prvi okrugli sto će se održati u Novom Pazaru početkom oktobra. Na okruglim stolovima će se diskutovati o glavnim preprekama u pristupu izvorima finansiranja u direktnom kontaktu sa vlasnicima i menadžerima preduzeća. Dobijene informacije biće korišćene u svrhu procene trenutne situacije i uočavanja prepreka, kao prvog koraka ka unapređenju pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća.

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija