Serija okruglih stolova stolova na temu "Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća"

Pristup izvorima finansiranja predstavlja jedan od tri najproblematičnijih faktora za poslovanje u Srbiji, prema istraživanju Svetskog Ekonomskog Foruma. Kao deo  istraživanja na temu finansiranja malih i srednjih preduzeća, Projekat za bolje uslove poslovanja će sprovoditi regionalne okrugle stolove na temu „Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća“. Prvi okrugli sto će se održati u Novom Pazaru početkom oktobra. Na okruglim stolovima će se diskutovati o glavnim preprekama u pristupu izvorima finansiranja u direktnom kontaktu sa vlasnicima i menadžerima preduzeća. Dobijene informacije biće korišćene u svrhu procene trenutne situacije i uočavanja prepreka, kao prvog koraka ka unapređenju pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija