USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža tehničku pomoć i regionalno iskustvo u izradi podzakonskih akata vezanih za Zakon o tržištu kapitala

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža tehničku pomoć Komisiji za hartije od vrednosti u izradi podzakonskih akata u oblastima zloupotreba na tržištu, prospekata, investicionih kompanija i dr.  U pripremi podzakonskih akata eksperti će uzeti u obzir Direktive EU, sa ciljem da se unapredi ukupna usaglašenost regulative u Srbiji sa EU standardima. Promene u propisima u vezi sa tržištem kapitala dovešće  do povećanja poverenja investitora potrebnog da bi se tržište kapitala u unoj meri koristilo kao izvor finansiranja. Neka od podzakonskih akata koje se odnose na nove institucije, kao  što je Fond za zaštitu investitora, omogućiće stabilnije finansijsko tržište, i predstavljati značajan korak u pružanju boljeg pristupa finansijama za kompanije u Srbiji. Podzakonska akta će biti završena i usvojena u novembru, u skladu sa novim Zakonom o tržištu kapitala.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija