USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) podržava pokretanje novog ciklusa regulatorne reforme

Na inicijativu Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa,  USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja će podržati pripremu nove Strategije za regulatornu reformu. Očekuje se da nova strategija pruži smernice za završetak prvog kruga i pokretanje drugog kruga poboljšanja pravnog okvira za poslovanje u Srbiji. Kao rezultat prvog kruga regulatornih reformi, 195 preporuka za pojednostavljenje administrativnih procedura je sprovedeno, čime je privredi ostvarena ušteda od 183 miliona evra. BEP i Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa zajednički  su definisali koncept za razvoj nove strategije i dogovorili akcioni plan za predstojeći period, kako bi se stvorili uslovi za sprovođenje preostale 73 preporuke kojenose više desetina miliona evra potencijslih ušteda.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija