Reformom inspekcija do rasterećenja privrede

U Beogradu se 27. septembra odžava okrugli sto na temu reforme inspekcija, pod pokroviteljstvom Kabineta potpredsednika Vlade Verice Kalanović, USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja i Privredne komora Srbije. Tema okruglog stola glasi „Kako iz sive ekonomije – reformom inspekcija do smanjenja neformalnog sektora i rasterećenja privrede“. Reforma inspekcija predstavlja jednu od suštinskih aktivnosti koje USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja zajedno sa partnerima sprovodi u cilju angažovanja u dvema oblastima od ključnog značaja - preterano administrativno opterećenje poslovnog sektora od strane inspekcijskih službi i sveprisutnost sive ekonomije. Učesnici ovog skupa biće predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, eksperti, kao i predstavnici donatorskih organizacija. Osnovni cilj okruglog stola je da podstakne Vladu Republike Srbije na sprovođenje reforme inspekcija, i to uspostavljanjem međuministarskog, odnosno međuresornog  tela za koordinaciju reformi u ovoj oblasti. Organizatori ovog skupa  veruju da  je, pored fiskalnih podsticaja  za prelazak sive ekonomije u legalnu, neophodna i reforma inspekcija radi smanjenja administrativnih opterećenja za privredne subjekte koji posluju legalno i činjenja inspekcija efikasnijim u primeni zakona. Olakšavanjem administrativnog tereta za privredu koja posluje u okviru zakona i osposobljavanjem inspekcija za efikasniju primenu ovlašćenja u oblasti sive ekonomije, broj privrednih subjekata koji posluju legalo bi se povećao dovoljno da omogući smanjenje finansijskih obaveza privrede, njen rast i razvoj.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija