Održana javna rasprava o Nacrtu uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

Beograd, 25.07.2011 –  USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, Privredna komora Srbije i regionalne privredne komore (Valjevo, Niš, Novi Sad, Kragujevac i Kruševac) su uz podršku Američke privredne komore, Unije poslodavaca i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj u periodu između maja i jula 2011. godine sproveli pet regionalnih okruglih stolova o stanju u oblasti inspekcija i mogućim načinima da se to stanje unapredi.

Vida Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije, ističe da su problemi u domenu inspekcijskog nadzora među najznačajnijim regulatornim i administrativnim preprekama za poslovanje. „Kao problematične i diskutabilne, privrednici navode učestalost inspekcijskih poseta i njihovo prekomerno trajanje, preklapanje nadležnosti republičkih inspekcija i nejasna podela nadležnosti između inspekcija na republičkom i lokalnom nivou, neusklađenost i netransparentnost propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor i tumačenja tih propisa, brojnost inspekcija, nekoordiniranost rada i odsustvo razmene informacija, postupak i koštanje uzimanja uzoraka, odnos inspektora prema privrednicima, korupcija i nenajavljivanje inspekcijskih poseta, što sve nepotrebno oduzima vreme i novac privredi, stvarajući joj različite nepotrebne troškove.“ – zaključila je gospođa Džagić.

Dušan Vasiljević sa USAID projekta za bolje uslove poslovanja podvlači da Srbija još nije sprovela reformu sistema inspekcija, iako se brojni uspešni primeri reformi nalaze u zemljama Evropske unije, kao i u zemljama u okruženju. „Sačinjeno je nekoliko strateških reformističkih dokumenata u okviru procesa regulatorne reforme koji predviđaju sveobuhvatne, celovite i sadržajne promene i reforme u oblasti inspekcija, ali do njihove realizacije ni do danas nije došlo“ – istakao je Vasiljević U pogledu reforme sistema inspekcija aktivnosti USAID Projekta za bolje uslove poslovanja uključuju koordinaciju različitih inspekcijskih službi, stvaranje informacione logistike za inspekcije i za subjekte inspekcijskog nadzora, edukaciju inspektora, i rad na izmeni propisa radi transparentnijeg rada i otklanjanja suvišnih procedura i preklapanja nadležnosti različitih inspekcija.


 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija