Ministarstvo pravde i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja rade na sprovođenju reformskog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Ministarstvo pravde je 18. maja 2011. godine osnovalo Radnu grupu za pripremu sprovođenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojoj USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža stručnu i organizacionu podršku. Radna grupa je 27. maja 2011. godine održala svoju prvu sednicu u prostorijama USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, na kojoj su utvrđeni dalji koraci za pripremu i sprovođenje podzakonskih i implementirajućih akata. Na  drugoj sednici ove radne grupe, održanoj 5. jula 2011. godine  dalje je razmatrano i pripremano sprovođenje ovog zakona i podzakonskih akata, uklljučujući obuke koje je neophodno sprovesti radi delotvorne primene Zakona i podzakonskih akata.

Narodna skupština Republike Srbije donela je 5. maja 2011. godine Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011). Ovaj zakon, koji je pripremljeen uz stručnu pomoć i podršku USAID-ovog Programa za reformu setčajnog i izvršnog postupka, je od ključnog značaja za omogućavanje izvršenja ugovora i sudskih odluka, kao i ukupne pravne sigurnosti, što je posebno bitno za poslovanje u Srbiji. Najbitnija novina ovog zakona je uvođenje nove pravničke profesije privatnih izvršitelja, kao fizičkih lica koje imenuje ministar pravde. Zakon uređuje status izvršitelja, njihova ovlašćenja i dužnosti, zamenike i pomoćnike izvršitelja, Imenik izvršitelja, zamenika i ortačkih društava izvršitelja, Komoru izvršitelja, nadzor nad radom i disciplinsku odgovornost izvršitelja, s tim da se ove oblasti bliže uređuju podzakonskim i drugim aktima kojima se ovaj zakon izvršava. Pre donošenja, Nacrt ovog zakona je bio predstavljen svim zainteresovanim stranama – predstavnicima pravosuđa, privatnom sektoru, bankarskom sektoru, advokatima i drugih zainteresovanih strana, a njegova rešenja su obimno raspravljana. Odredbe Zakona koje se odnose na izvršitelje počinju sa primenom u maju 2012. godine, radi čega Ministarstvo pravde sprovodi niz pripremnih koraka neophodnih za njihovu efikasnu primenu. USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja pruža stručnu pomoć Ministarstvu pravde u pripremi nacrta podzakonskih akata, kao i u uspostavljanju organizacione jedinice u sastavu ovog ministarstva, u čijem delokrugu će biti ispiti za izvršitelje, imenovanje izvršitelja i nadzor nad njihovim radom.

Sledeća sednica Radne grupe zakazana je za 16. avgust 2011. godine u prostorijama USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija