Održana druga po redu javna rasprava o Nacrtu uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

Beograd, 27.06.2011. -  Na okruglom stolu u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Nebojša Janjić je predstavnicima privrede i državnih organa predstavio Novi nacrt uredbe  o konevrziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine. Pomoćnik ministra, Janjić, je predstavljajući prihvaćene komentare i predloge zainteresovanih strana, kao i pri izradi novog teksta nacrta, koristio stručnu obradu dostavljenih predloga za izmenu Uredbe, koju je sačinio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja. Nakon predstavljanja prihvaćenih predloga učesnici javne rasprave izneli su svoje sugestije na novi, izmenjeni tekst Nacrta uredbe.

Predstavnik ministarstva je odredio utorak, 28.06.2011. kao krajnji rok za dostavljanje pismenih predloga za konačne izmene Nacrta uredbe, nakon čega je planirano da se ona dostavi Vladi Republike Srbije.


 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija