Prevod novousvojenog Zakona o tržištu kapitala

Beograd, 27.06.2011 - Cilj USAID-ovogProjekta za bolje uslove poslovanja je da, između ostalog, omogući međunarodnom okruženju i stranim investitorima lakši pristup informacijama o srpskom tržištu kapitala. Shodno tome,  preveden je skoro usvojeni Zakon o tržištu kapitala.

Projekat će nastaviti sa prevođenjem zakona, koji su od opšteg interesa, u cilju izgradnje okruženja u kojoj se takve informacije mogu lako dobiti i biti dostupne široj javnosti. 

Prevod novog Zakona je dostupan na sajtu projekta www.bep.rs 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija