USAID Projekat za bolje uslove poslovanja zvanično je počeo sa radom u Srbiji

Petogodišnji projekat vredan 16,7 miliona dolara pomoći će Vladi Srbije da poboljša konkurentnost srpske privrede i privatnog sektora

Beograd, 31. maj 2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja zvanično je otpočeo sa radom danas na svečanosti organizovanoj u Skupštini grada Beograda. Ovu petogodišnju inicijativu od  16,7 miliona dolara otvorili su potpredsednik Vlade Republike Srbije Verica Kalanović, ambasador SAD u Srbiji Mary Burce Warlick, i direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Milica Delević.  Ovaj Projekat će pružiti tehničku pomoć, obuku i drugu podršku za poboljšanje poslovnog okruženja, održavanje makroekonomske stabilnosti, kao i dalji razvoj finansijskog tržišta. Sve aktivnosti projekta se zasnivaju na prioritetima privatnog sektora i Vlade Srbije.

Ambasador SAD-a Mary Warlick je izjavila: "Današnji događaj na kome su domaćini i USAID-ov Projekat za bolje poslovanje, i srpska Kancelarija za evropske integracije, predstavlja primer partnerstva između USAID-a i Vlade Srbije u sprovođenju ovog projekta. Drugi primer partnerstva je saradnja između Vlade, privrednika i stručnjaka, koji će zajedno raditi na unapređenju sposobnosti srpske privrede da raste i stvara nova radna mesta. Projekat će pomoći dostizanju ovog cilja pružanjem stručnog mišljenja i donacijama koje će pomoći Vladi i poslovnoj zajednici da identifikuju ključne reforme koje imaju  realni ekonomski uticaj."

Nakon uvodnih obraćanja, ekonomski eksperti diskutovali su o ekonomskoj strategiji neophodnoj za postizanje održivog privrednog rasta u Srbiji. Panel predstavnika poslovnih udruženja (Privredna komora Srbije, Američka privredna komora, Savet stranih investitora i Srpska asocijacija menadžera) diskusiju je posvetio najvećim preprekama u poslovanju i načinu na koji USAID Projekat za bolje uslove poslovanja može pomoći Vladi Srbije i privredi u uklanjanju tih prepreka.

Projekat je fokusiran na aktivnosti koje će olakšati poslovanje u Srbiji. Joseph Lowther, direktor USAID Projekta za bolje uslova poslovanja izjavio je: "Mi kontinuirano konsultujemo privrednike da bismo utvrdili kako aktuelni zakoni, institucije i procedure mogu da se poboljšaju kako bi se unapredilo poslovanje, privukle investicije i omogućio privredni rast. Radimo rame uz rame sa Vladom kako bismo ostvarili napredak u prioritetnim reformama. Naš zadatak je da u prvoj godini projekta pomognemo u primeni važnih, nedavno usvojenih, zakona, kao i da pružimo stručnu pomoć Ministarstvu finansija i Fiskalnom savetu u upravljanju javnim finansijama ".

Za više informacija o USAID-u, molimo posetite http://serbia.usaid.gov.
Za više informacija o Kancelariji za evropske integracije Republike Srbije, molimo posetite www.seio.gov.rs

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija