Konkursi

27. 05. 2014. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za izradu Internet portala za mala i srednja preduzeca.
Rok za podnošenje prijava je 27. juni 2014.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - treći deo

16. 05. 2014. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za organizaciju istraživanja stavova privrednika u Srbiji u 2014.
Rok za podnošenje prijava je 16. juni 2014.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.

01.04.2014. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Godišnji konkurs za grantove.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.

28.01.2014. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je poziv za podnošenje predloga projekata "Uloga dobrog računovođe u finansiranju firmi"
Rok za podnošenje prijava je 28. 02. 2014.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Dobitnik granta: ABF Edukacija i konsalting d.o.o. Beograd - www.abf.rs

16.08.2013. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za razvoj sistema elektronskog inventara prostorno planskih dokumenata
Rok za podnošenje prijava je 17. septembar 2013.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Podugovarač: OSA Računarski inženjering d.o.o. www.osa.rs

30.07.2013. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs Parafiskalni nameti: Evaluacija postignutog i podrška nastavku reformi
Rok za podnošenje prijava je 4. septembar 2013.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) - www.naled-serbia.org

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za organizaciju istraživanja stavova privrednika u Srbiji.
Rok za podnošenje prijava je 5. juli 2013.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Dobitnik granta: Ipsos Strategic Marketing d.o.o. Beograd - www.ipsos.com

02.04.2013. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Godišnji konkurs za grantove.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.

15.03.2013. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za Pripremu alternativnog pravnog okvira za oblast gradevinskih dozvola u Srbiji.
Rok za podnošenje prijava je 29.mart 2013.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Mapa puta za reformu postupka izdavanja građevinskih dozvola
Informaciona sesija, Mart 22, 2013.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Dobitnik granta: MP & Associates - www.mplaw.rs

21.11.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za predloge projekata za treninge u oblasti menadžmenta za državne službenike koji rade u republičkim institucijama.
Rok za podnošenje prijava je 20. decembar 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Dobitnik granta: Srpski menadžment centar (SMC) - www.smc-consulting.rs

19.11.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za razvoj Sistema za upravljanje dokumentima i javni registar za komisiju za hartije od vrednosti
Rok za podnošenje prijava je 20. decembar 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Podugovarač:  TeamNet International SA - www.teamnet.ro

04.09.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama Republike Srbije.
Rok za podnošenje prijava je 4.oktobar 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - treći deo
Dobitnik granta: Beogradska otovorena škola (BOŠ) - www.bos.rs

11.05.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za izradu predloga ekonomskih mera za suzbijanje sive ekonomije i procenu njenog uticaja na ukupan privredni razvoj u Srbiji.
Rok za podnošenje prijava je 11. jun 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN) - www.fren.org.rs

26.04.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za projekte jacanja propisa, sistema upravaljanja i povecanja efektivnosti programa drzavne pomoci privredi
Rok za podnošenje prijava je 25. maj 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Dobitnik granta: BDO Business Advisory LLC - www.bdo.co.rs

18.04.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za osmišljavanje i implementaciju PR kampanje
Rok za podnošenje prijava je 18. maj 2012.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - drugi deo
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom - prvi deo
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Represent Communications - www.represent.rs

28.03.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za izradu Studije i predloga preporuka mera i instrumenata za povećanje zaposlenosti i konkurentnosti radne snage u Srbiji. Rok za podnošenje prijava je 18. april 2012.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS) - www.clds.rs

19.03.2012. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Godišnji konkurs za grantove.
Konkurs je otvoren do 20.12.2012. godine.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.

14.02.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za organizovanje Foruma o tržištu kapitala u Srbiji
Rok za podnošenje prijava je 29. februar 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursom za organizovanje Foruma o tržištu kapitala u Srbiji
Dobitnik granta:Chapter 4 Communications Consulting - www.chapter4.rs

16.01.2012. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja ponovo je objavio Konkurs za studiju o domaćoj štednji.
Rok za podnošenje prijava je 30. januar 2012.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS) - www.clds.rs

12.12.2011. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za projekte za treninge za sudije privrednih sudova o primeni novog Zakona o privrednim društvima. Rok za slanje prijava je do 28.12.2011.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) - www.bcrr.org.rs

30.09.2011. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za projekte za edukaciju novinara o ekonomskim reformama i reformama u poslovnom okruženju.
Detaljnije informacije na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS) - www.clds.rs

20.09.2011. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za izradu Studije o preprekama za efikasnije izdavanje građevinskih dozvola
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: MP & Associates - www.mplaw.rs

25.07.2011. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za projekte za podršku Ministarstvu Finansija Republike Srbije u izradi ekonometrijskih modela. Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2011. godine.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN) - www.fren.org.rs

15.07.2011. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za projekte za utvrđivanje uticaja parafiskalnih nameta na privredu u Srbiji. Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2011. godine.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde
Pitanja i odgovori u vezi sa objavljenim konkursom za projekte za utvrđivanje uticaja parafiskalnih nameta na privredu u Srbiji.
Dobitnik granta: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) - www.naled-serbia.org

15.06.2011. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za projekte za anketiranje privrednika u Srbiji.
Konkurs je otvoren do 5. jula 2011. godine.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnik granta: Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) - www.cesid.org

10.06.2011. – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Godišnji konkurs za grantove.
Konkurs je otvoren do 01.12.2011. godine.
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.

 


 Novosti

15.07.2014 - Šta novi zakon donosi radniku a šta poslodavcu

15.07.2014 - IZMENE ZAKONA O RADU KVALITETAN POMAK – POTREBNA DALJA UNAPREĐENJA

 

 

>>> Arhiva <<<
 

Video

06.06.2014. - Marinković: Vlada napredovala u odnosu na prethodnu godinu

>>> Arhiva <<<Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija